Introductie

Referenties

Referenties van Accountants voor Alias Corporate Search.

Makelaar in bedrijfsbelangen

Begeleiding en bemiddeling bij bedrijfsovernames. Wij begeleiden en adviseren ondernemers bij:

Register Valuator (RV) 

Bedrijfswaarderingen ten behoeve van:

Alias Corporate Search is lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en staat

ingeschreven in het register van Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en

Onderneming (SWBO).

Valuation Support Service

Speciaal voor accountants ontwikkelde Alias Corporate Search de Valuation Support Service.
Hierbij wordt advies en ondersteuning gegeven bij waarderingsvraagstukken voor cliënten van
accountants.

Presentaties en seminars

Regelmatig verzorgen wij lezingen, workshops en vaktechnische bijeenkomsten op het gebied van
bedrijfswaardering.

Publicaties

Referentieprojecten

Lees over een aantal praktijkvoorbeelden

 

Alias Corporate Search is opgericht door P.P.C. Buijsrogge (curicculum).